Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0976 098 666 - 02432606999

Hệ thống phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục

  Phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác tự đánh giá thực trạng của các cơ sở giáo dục qua các tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý nhà trường, hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục,...Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục giúp các cơ quan quản lý như Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT dễ dàng tổng hợp kết quả tự đánh giá của các trường học.

Cập nhật kịp thời các chế độ do Bộ GD&ĐT ban hành

- Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.
- Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.
- Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.
- Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non.

Dữ liệu được quản lý tập trung

Nhờ kết nối internet, toàn bộ dữ liệu cấp Trường (Tiểu học, THCS) tự động tổng hợp lên cấp Phòng GD&ĐT, dữ liệu của các trường THPT, TTGDTX và cấp Phòng GD&ĐT sẽ tự động tổng hợp lên cấp Sở GD&ĐT.

Phần mềm được tổ chức thành 3 cấp

Cấp cơ sở giáo dục (trường Tiểu học, trường THCS, trường THPT, trung tâm GDTX), cấp Phòng GDĐT, cấp Sở GDĐT.

THÔNG TIN CHI TIẾT CHỨC NĂNG  SẢN PHẨM

Quản lý đầy đủ thông tin

Quản lý đầy đủ các thông tin như: Trường học, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, kết quả học tập, cơ sở vật chất, thiết bị, lớp học, quan hệ giữa gia đình - nhà trường và xã hội,...

Thành lập hội đồng tự đánh giá

Lập quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá và bản kế hoạch tự đánh giá theo mẫu quy định.

Danh sách gợi ý minh chứng được cung cấp sẵn

Cung cấp sẵn danh sách gợi ý các minh chứng cần thu thập tương ứng với từng cấp học. Từ kế hoạch minh chứng hệ thống tự động mã hóa danh mục minh chứng.

Tra cứu trực tiếp nội dung

Cho phép tra cứu trực tiếp nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí, các chỉ số và nội dung hướng dẫn, gợi ý đánh giá, phân tích của từng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá khi đang thực hiện đánh giá.
 

Phân quyền chặt chẽ

Phân quyền chi tiết cho các tài khoản theo đối tượng sử dụng khác nhau: Chủ tịch hội đồng, thư ký hội đồng, thành viên hội đồng. Các thành viên hội đồng sẽ thực hiện đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn được phân công. Dữ liệu đánh giá của nhà trường sẽ tự động tổng hợp lên tài khoản cấp quản lý cao hơn là Chủ tịch hội đồng, Thư ký hội đồng.

Tự động thống kê, cập nhật kết quả đánh giá

Tự động thống kê, cập nhật kết quả đánh giá tiêu chí và chỉ số vào nội dung kết luận các tiêu chuẩn và kết luận chung của báo cáo tự đánh giá, thống kê xác định minh chứng nào dùng chung các tiêu chí, minh chứng nào còn chưa dùng.

Tự động tổng hợp số liệu lên cấp trên

Tự động tổng hợp dữ liệu lên cấp trên nhanh chóng, chính xác.
 
Facebook Quang Minh.,JSC cung cấp máy tính máy in, dịch vụ văn phòng chuyên dụng. Phân phối linh kiện Anker, Buffalo và thiết bị công nghệ cao chuyên nghiệp. Zalo Quang Minh.,JSC cung cấp máy tính máy in, dịch vụ văn phòng chuyên dụng. Phân phối linh kiện Anker, Buffalo và thiết bị công nghệ cao chuyên nghiệp. 0976 098 666