Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0976 098 666 - 02432606999

Quang Minh.,JSC cung cấp máy tính máy in, dịch vụ văn phòng chuyên dụng. Phân phối linh kiện Anker, Buffalo và thiết bị công nghệ cao chuyên nghiệp.