Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0976 098 666 - 02432606999

Phần mềm kế toán chủ đầu tư

Còn hàng

Liên hệ giá

PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ  là phần mềm có nhiều tính năng tốt giúp kế toán các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các viện nghiên cứu khoa học thuận tiện hơn trong báo cáo. Phần mềm kế toán chủ đầu tư được viết...

PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ  là phần mềm có nhiều tính năng tốt giúp kế toán các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các viện nghiên cứu khoa học thuận tiện hơn trong báo cáo. Phần mềm kế toán chủ đầu tư được viết trên nền công nghệ hiện đại, mẫu biểu bắt mắt và tính năng tìm kiếm hết sức thông minh đang là sự lựa chọn số một trên thị trường hiện nay.

 

 1. CĂN CỨ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ
 • Tuân thủ theo Quyết định số 214/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính: V/v ban hành chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư;
 • Thông tư số 210/2010/TT-BTC, ngày 20/12/2010 Qui định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm;
 • Thông tư số 86/2011/TT-BTC, ngày 17/06/2011 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước;
 • Thông tư số 19/2011/TT-BTC, ngày 14 tháng 02 năm 2011 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
 • Tuân thủ theo chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư ban hành theo TT 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, cập nhật các thông tư quyết định mới nhất do Bộ Tài chính ban hành;
 • Thông tư 08/2013/TT-BTC, ngày 10/01/2013 quy định về hệ thống chứng từ thanh toán vốn đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 99/2013/TT-BTC, ngày 26/07/2013 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ.
CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH NĂNG
 • Sản phẩm được phát triển trên nền tảng công nghệ mới .Net, sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, cơ sở dữ liệu SQL Server 2000, 2005, 2008 hoặc Access. Sử dụng bộ mã chữ tiếng việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001, tuân thủ theo quy định của chính phủ về việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu chuẩn hóa.
 • Với thiết kế động giúp người sử dụng có thể chủ động thay đổi hình thức sổ sách báo cáo tùy biến theo nhu cầu khai thác thông tin phục vụ cho công tác kế toán quản trị của đơn vị.
 
 1. GIAO DIỆN PHẦN MỀM

Giao diện chính của phần mềm

 • Giao diện chính của phần mềm được thiết kế đơn giản, gọn gàng với mục tiêu tập trung vào các chức năng chính phục vụ cho công tác hạch toán chứng từ và khai thác dữ liệu trên báo cáo.

Công cụ dùng chung

 

 • Thanh công cụ được thiết kế dùng chung cho toàn bộ màn hình nhập liệu giúp người sử dụng định hình rõ ràng và giảm thao tác khi cập nhật chứng từ kế toán phát sinh.
 • Bên cạnh các chức năng trên thanh công cụ, người sử dụng có thể dùng các tổ hợp phím tắt:
 • Ctrl + N: Thêm mới một chứng từ (Bản ghi);
 • Ctrl + Insert: Thêm mới một dòng chi tiết trên màn hình dạng lưới;
 • Ctrl + H: Copy chứng từ hiện tại (Copy bản ghi);
 • Ctrl + S: Lưu chứng từ (Lưu thông tin đã cập nhật).

Màn hình danh mục từ điển

Với thiết kế mở giúp người dùng có thể bổ sung, chỉnh sửa và thay đổi các chỉ tiêu theo dõi chi tiết đối với từng tiết khoản khi hạch toán.

Với thiết kế thân thiện, gần gũi với các nghiệp vụ thực tế phát sinh.

      Màn hình cập nhật số dư cung cấp giao diện cho phép theo dõi rất chi tiết số dư của từng tài khoản theo nhiều yếu tố (nguồn vốn; khách hàng/nhà thầu, nhà cung cấp; dự án, công trình; hợp đồng kinh tế; hợp phần; hạng mục giải ngân …).

Màn hình cập nhật chứng từ

 • Màn hình hạch toán được thiết kế dạng lưới giúp hạch toán được nhiều cặp định khoản đồng thời một lúc.
 • Hỗ trợ hạch toán theo dõi phát sinh chi tiết tới nhiều đối tượng khác nhau: Nguồn vốn, nhà thầu (Đtpn), đối tượng tập hợp chi phí (Đtth), Hợp đồng kinh tế (Hđồng), Dự án, Công trình (C.trình) …

 

Màn hình liệt kê, tìm kiếm chứng từ

Thiết kế trực quan với nhiều điều kiện lọc chi tiết, giúp người dùng tìm kiếm chứng từ một cách chính xác và thuận tiện nhất.

Giao diện màn hình xem báo cáo

 

 • Màn hình xem báo cáo được thiết kế dưới dạng mở và trực quan, giúp người dùng chủ động tùy biến hình thức thể hiện thông tin báo cáo khi in ra;
 • Dễ dàng tạo các báo cáo quản trị theo nhu cầu quản lý của đơn vị, cũng như đáp ứng tốt nhất việc đối chiếu số liệu;
 • Cho phép người sử dụng truy suất ngược về chứng từ hạch toán ngay trên báo cáo đang xem.
 1. CÁC PHÂN HỆ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 • Kế toán nguồn vốn đầu tư;
 • Kế toán nguồn vốn ngân sách;
 • Kế toán tiền mặt tại quỹ;
 • Kế toán công cụ dụng cụ lâu bền tại nơi sử dụng;
 • Kế toán tiền gửi tại ngân hàng, kho bạc;
 • Kế toán công nợ phải thu, phải trả chi tiết theo từng dự án, công trình, nhà thầu …;
 • Theo dõi nhập, xuất vật tư hàng hoá chi tiết theo từng vật tư, kho, từng đối tượng;
 • Kế toán tài sản cố định và tài sản hình thành qua đầu tư;
 • Kế toán thuế GTGT;
 • Kế toán tổng hợp.

 

 1. TÍNH NĂNG, TIỆN ÍCH
 • Theo dõi nguồn kế hoạch và tình hình thực hiện vốn đầu tư chi tiết theo nhà thầu, dự án, công trình, hạng mục giải ngân …;
 • Theo dõi tiến độ thực hiện dự án chi tiết theo nhà thầu, dự án, công trình, hạng mục giải ngân …;
 • Cho phép kết xuất báo cáo ra excel với nguyên định dạng báo cáo;
 • Quản lý chứng từ theo kỳ số liệu với chức năng khoá sổ số liệu;
 • Quản lý tổng hợp số liệu toàn dự án;
 • Theo dõi và hạch toán nhiều loại ngoại tệ;
 • Hệ thống báo cáo cho nhà tài trợ (ADB, WB …).
 
 1. HỆ THỐNG SỔ SÁCH BÁO CÁO

Báo cáo tài chính theo thông tư 195/2012/TT-BTC:

 • Bảng cân đối tài khoản;
 • Bảng cân đối kế toán;
 • Nguồn vốn đầu tư;
 • Thực hiện đầu tư;
 • Thuyết minh báo cáo tài chính;
 • Chi tiết Nguồn vốn đầu tư;
 • Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, HMCT;
 • Quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, HMCT ;
 • Chi phí khác;
 • Chi phí ban quản lý dự án;

Báo cáo quyết toán dự án theo thông tư 19/2011/TT-BTC:

 • Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;
 • Danh mục các văn bản pháp lý;
 • Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm;
 • Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành;
 • Tài sản cố định mới tăng;
 • Tình hình thanh toán và công nợ của dự án;

 

 • Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư;
 • Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;
 • Báo cáo tổng hợp tình hình thanh toán;
 • Tổng hợp thực hiện quyết toán dự án hoàn thành;
 • Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành;

Các báo cáo quản trị khác

 • Báo cáo công nợ chi tiết theo nhà thầu, dự án, hợp đồng, công trình và hạng mục công trình …;
 • Báo cáo chi tiết chi phí theo dự án, nhà thầu, hợp đồng, khoản mục chi phí …

 

 

 

                                                                                                           

 

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 

 1. Ban quản lý dự án 6 – Bộ GTVT;
 2. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên;
 3. Ban Quản lý Trung ương dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên;
 4. Ban Quản lý Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên - Tỉnh Lâm Đồng;
 5. Ban Quản lý Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên - Tỉnh Đắk Nông;
 6. Ban Quản lý Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên – Tỉnh Đắk lắk;
 7. Ban Quản lý Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên - Tỉnh Gia Lai;
 8. Ban Quản lý Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên - Tỉnh Kontum;
 9. Ban Quản lý Trung ương dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp - Ban quản lý dự án nông nghiệp (LCASP) và 10 BQL dự án các tỉnh;
 10. Văn phòng viện VAAS và các đơn vị thành viên;
 11. Văn phòng viện Khoa học Lâm nghiệp và 23 đơn vị thành viên;
 12. Và rất nhiều đơn vị khác …

Với mong muốn mang lại sự hài lòng cho quý khách khi mua hàng, chúng tôi có những quy định trong vận chuyển, nhằm đảm bảo rằng những sản phẩm quý khách mua là sản phẩm mà vừa ý nhất.

1. Chúng tôi sẽ được thực hiện và chuyển phát dựa trên mẫu khách hàng đã chọn. Trường hợp không có đúng sản phẩm Quý khách yêu cầu chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận gửi sản phẩm tương tự thay thế.

2. Thời gian chuyển phát tiêu chuẩn cho một đơn hàng là 12 giờ kể từ lúc đặt hàng. Chuyển phát sản phẩm đến các khu vực nội thành thành phố trên toàn quốc từ 4 giờ kể từ khi nhận hàng, chuyển phát ngay trong ngày đến các vùng lân cận (bán kính từ 10km – 50km).

3. Các đơn hàng gửi đi quốc tế: không đảm bảo thời gian được chính xác như yêu cầu, không đảm bảo thời gian nếu thời điểm chuyển phát trùng với các ngày lễ, tết và chủ nhật tại khu vực nơi đến.

4. Trường hợp không liên lạc được với người nhận, người nhận đi vắng:

- Nếu chưa rõ địa chỉ chúng tôi sẽ lưu lại trong vòng 6 tiếng và liên lạc lại với người nhận, trong trường hợp ko liên lạc được đơn hàng sẽ bị hủy và không được hoàn lại thanh toán.

- Nếu địa chỉ là công ty, văn phòng, nhà ở… Chúng tôi sẽ gửi đồng nghiệp, người thân nhận hộ và ký xác nhận

- Để tại một nơi an toàn người nhận dễ nhận thấy tại nhà, văn phòng, công ty… Trường hợp này không có ký nhận.

5. Trường hợp người nhận không nhận đơn hàng:

- Chúng tôi sẽ hủy bỏ đơn hàng. Trường hợp này sẽ không được hoàn trả thanh toán.

6. Trường hợp không đúng địa chỉ, thay đổi địa chỉ:

- Không đúng địa chỉ: trường hợp sai địa chỉ chúng tôi sẽ lưu lại 6 tiếng và liên lạc với người gửi và người nhận để thỏa thuận về địa điểm, thời gian, nếu địa chỉ mới không quá 3km sẽ phát miễn phí. Trường hợp địa chỉ mới xa hơn 3km sẽ tính thêm phí theo quy định chuyển phát.

7. Trường hợp không tồn tại người nhận tại địa chỉ yêu cầu: đơn hàng sẽ được hủy và không được hoàn lại thanh toán.

8. Chúng tôi không vận chuyển sản phẩm đến các địa chỉ trên tàu hỏa, máy bay, tàu thủy, khu vực nguy hiểm, các khu vực cấm…

Facebook Quang Minh.,JSC cung cấp máy tính máy in, dịch vụ văn phòng chuyên dụng. Phân phối linh kiện Anker, Buffalo và thiết bị công nghệ cao chuyên nghiệp. Zalo Quang Minh.,JSC cung cấp máy tính máy in, dịch vụ văn phòng chuyên dụng. Phân phối linh kiện Anker, Buffalo và thiết bị công nghệ cao chuyên nghiệp. 0976 098 666